Duco prozorski ventilacioni sistemi se brinu za prirodan dovod svežeg vazduha preko zida u suvim prostorijama (prostorijama za život i rad). Za razliku od otvorenih prozora, ovi sistemi su bezbedni protiv obijanja, kiše i insekata. U kombinaciji sa mehaničkim odvodom zagađenog vazduha preko “vlažnih” prostorija (kuhinja, kupatilo,…) ovi sistemi se brinu za jednu zdravu i prijatnu unutrašnju klimu. U zavisnosti od tipa, mogu se staviti na staklo, prozor ili između prečki stolarije, na svaki tip prozora (PVC, ALUMINIJUM, DRVO,…) i predviđeni su sa Otvorom za Dovod vazduha na Podešavanje (ODP). Preporučljiva visina je od minimalno 180cm iznad poda.


Samopodešavajuća ventilacija
• Ventiliranje na ekonomičan način sa prirodnom ventilacijom.
• Ravnomerna količina ventilacije – kontrolisana ventilacija
• Ekonomičnost energije.
• Mala šansa za stvaranje plesni: ovo nije samo estetski problem, nego je i veoma loše za zdravje zgrada. Pored toga je i uzrok alergijskih oboljenja kod čoveka.
• Bolji kvalitet vazduha u prostorijama.
• Dovoljan dovod svežeg vazduha za korisnike prostorija i aparate koji troše energiju.
• Prirodan dovod svežeg vazduha, bez motora sa svojom bukom i potrošnjom energije.
• Jednostavan prozorski ventilacioni sistem
• Jednostavno montiranje.
• Bez troškova održavanja.
• Profili se lako čiste.
• Bez promaje – korisnici ne osećaju potrebu da zatvore ventilacioni profil.
• Niska investicija : nepotrebno je ventilirati sa WTW-sistemom (specijalni ventilacioni kanali).
• Veoma važno – nikada više kondenz na staklu.

Garancija kvaliteta
Duco ventilacioni profili garantuju istovredan kvalitet vazduha, kao i ekonomičnost energije. Struja vazduha se dovodi na prirodan način uz pomoć poklopca za podešavanje sa jedne strane i samopodešavajućeg poklopca sa druge strane. Samopodešavajući poklopac radi mehanički i brine se da količina ventilacije ostane ista pri promeni jačine vetra, što znači da je regulisanje količine vazduha nezavisno od jačine vetra.