M7 je termo izolovan fasadni sistem za energetsku efikasnost koji nudi kvalitetne konstrukcije sa odličnim cenovnim odnosom i ispunjava sve uslove stabilnosti i sigurnosti.
 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
– Spoljna vidljiva širina: 50 mm
– Dubina vertikale: 28 – 267 mm
– Dubina horizontale: 16,550 – 266 mm
– Zastakljivanje: sa EPDM gumama
– Debljina stakla: 28 – 50 mm
– Max moment inercije vertikale: Ix=1483 Iy=61,3 cm4
– Max moment inercije horizontale: Ix=1483 Iy=61,3 cm4
– Maksimalna debljina zida: 5 mm
 
KARAKTERISTIKE SISTEMA
– Vrsta sistema: Izolovan
– Uf: od 1,0 do 1,8 W/m2K
– Spoljna estetika: Standard: (sa kapama), Strukturalno
– Vrsta otvaranja: Fiks
– Gornje kačenje: POW prozor
– Otvaranje unutra: Skriveni prozor