Zahvaljujući novim tehnologijama i materijalima za međusobno povezivanje različitih materijala, spoj između aluminijuma i stakla može se izvesti tako da su vidni aluminijumski profili minimalni. Kod polustrukturalnih fasada postoje aluminijumski držači koji su vidni u fasadi u minimalnoj mjeri (oko 2,5 cm + fuga). Otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne osovine prema spolja (od objekta). Izgled na fasadi je isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih dijelova fasade. Spoljašnje poklopne i ukrasne maske moguće je oblikovati, bojiti i naglašavati po željama.

 

Vidni aluminijumski profili minimalni

– Maksimalnu zaštita od atmosferskih uticaja, odličnu toplotnu zaštitu (ugodan boravak i ljeti i zimi), jer su profili koji čine potkonstrukciju sa termoprekidom, pa se izbjegavaju veliki gubici toplote i pojava kondenzacije;
– Maksimalna zvučna zaštita od gradske buke;
– Apsolutnau vodonepropustljivost u ekstremnim vremenskim uslovima;
– Mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljine stakala;
– Veliki izbor različitih dekorativnih pokrivnih profila za
savremeni estetski doživljaj;
– Velika uštedu, jer se neuporedivo manje energije troši na grijanje i hlađenje objekta;
– Odlično zaptivanje i vatrootpornost.
Takve prednosti moguće su zahvaljujući izolacionim staklima i specijalnim vrstama stakala za zaštitu od veoma visokih, kao i od niskih temperatura. Takođe, zahvaljujući i aluminijumskim profilima koji se rade sa prekinutim termičkim mostom uz povećanu toplotnu izolovanost punih dijelova fasade.