Fasada zgrade je vizuelno najupečatljivija za posmatrača, a često je i najpresudnija za izbor potencijalnog kupca. Po svojoj estetskoj strani i po postignutim odličnim performansama, staklo se nametnulo kao jedan od vodećih građevinskih materijala kada govorimo o fasadi. Danas u XXI vijeku je nemoguće zamisliti poslovni ili stambeno – poslovni kompleks bez velikih staklenih površina umjesto klasične fasade, naravno riječ je o strukturalnoj fasadi.

Kod ovog sistema, sa vanjske strane fasade vidljivo je samo staklo tj. nema vidljivih aluminijumskih dijelova. Savremenim rješenjima u lijepljenju stakla za aluminijum i dodatnim mehaničkim osiguranjem tog spoja, dobijaju se fasade koje bez ikakvog rizika možete ugraditi na objekte.