Integrirano
Fortuna je grilja sa okvirom 55×83 mm koji se montira do štoka prozora i time ne ostavlja prazan prostor između prozora i grilje. U štok je moguće integrirati vertikalnu ili horizontalnu komarica koja bude u potpunosti poravnata sa okvirom grilje te je istu moguće dobiti u raznim RAL bojama i imitacijama drva. Komarica se na sistem uguravanja postavlja u štok grilje. Dostupna je u izvedbi sa fiksnim i pomičnim lamelama ili sa punom ispunom, sa klasičnim zaokretnim ili preklopnim krilima.

 

Fortuna grilja sa okvirom
Fortuna grilja ima okvir 55×83 koji ima predviđeni prostor za ugradnju komarica. Okvir grilje 55×83 ima predviđeni poklopac koji nudi i mogućnost naknadne ugradnje komarice.Poklopac se kod ugrađene grilje može jednostavno skinut i na isto mjesto umetnuti komarica predviđena za taj okvir. Okvir 55×83 također ima mogućnost ugradnje niskog praga od 15 mm koji na sebi ima gumenu brtvu radi sprječavanja prolaza svijetlosti.