Zaobljeno
Gaia je model grilje koja svojom zaobljenom linijom savrseno odgovara tradicionalnoj arhitekturi. Sa vlastitim okvirom ugraduje sena rub fasade. Omoguéuje izvedbu klasicnih zaokretnih i preklopnih krila. Dostupna je sa fiksnim i pomicnim lamelama ili sa punom ispunom. Grilja sa slike predstavlja se u boji imitacije drva koja je u gruboj verziji jedan od elemenata kojim dolaze do izrazaja zaobljene linije tog modela.

 

Gaia zaobljena grilja
Gaia zaobljena grilja sa okvirom predvidena je za ugradnju na rub fasade. Gaia je model grilje sa zaobljenim linijama stoka i krila. Grilja ima „Z“ okvir sa duzinom batude od 40 mm. Dostupna je sa zaokretnim ili preklopnim krilima te nudi moguénost izvedbe sa fiksnim, pomicnim lamelama ili punom ispunom.