Rustikalno
Geras rustikalna grilja je model bez okvira koja se ugrađuje direktno na kamenu ertu. Krilo grilje debljine 40 mm na sebi ima gumenu brtvu koja naliježe na kamenu podlogu i time sprječava prolaz svjetlosti. Sa odgovarajućim okovom grilja se bez okvira pričvršćuje direktno na kamenu podlogu. Dostupna je sa fiksnim i pomicnim lamelama ili sa punom ispunom. Omoguéuje izvedbu klasicnih zaokretnih ili preklopnih krila.

 

Geras grilja na kamenu ertu
Geras grilja ugrađuje se direktno na kamen. Dužina batude iznosi 17 mm i na sebi ima kanal za brtvu. Grilja se može ugraditi sa nadgradnim Maco okovom ili sa skrivenim okovom. Model grilje nudi mogućnost izrade zaokretnih ili preklopnih krila sa pomičnim i fiksnim lamelama ili punom ispunom.