Klasično
Zaria je model grilje sa okvirom debljine 45 mm koja svojim ravnim linijama odgovara svakoj vrsti arhitekture. Grilja Zaria ima mogućnost sadržavanja fiksnih ovalnih lamela u poluotvorenom položaju ili pomičnih lamela kojima se može regulirati ulaz svjetlosti u prostor. Osim svoje primarne funkcije zasjenjivanja i protuprovalne zaštite, imaju vrlo važnu estetsku ulogu na svakome objektu. Sa svojim fasadnim okvirom, Zaria se ugrađuje na rub fasade.

 

Zaria fasadna R40 grilja
Dostupno je više varijanti „Z“ okvira sa batudom od 22 mm, 50 mm i 70 mm. Sa „L“ štokom bez batude može se uvući u špaletu, i sa odgovarajućim okovom, postaviti izbačaj krila. Izbačaj krila postoji u dvije varijante : 40 mm i 80 mm izbajača od štoka grilja. Ovaj model grilje dostupan je u raznim varijantama otvaranja, od klasičnih zaokretnih krila do preklopnih krila i krila sa izbačajem uz pomoć teleskopskih škara. Omogućuje izvedbu sa fiksnim i pomičnim lamelama, ili sa punom ispunom.