M9660 je okretno-nagibni sistem sa termičkim prekidom koji obezbeđuje kvalitet i ekonomične konstrukcije za veliki broj tipologija sa zadovoljavajućim performansama i toplotnom izolacijom. Idealan je za renoviranje, kombinujući sigurnost i funkcionalnost bez visokih troškova.

 

KARAKTERISTIKE PROFILA
– Dubina štoka 56 mm
– Dubina krila 63,5 mm
– Minimalna vidljiva širina 101,5 mm
– Minimalna vidljiva širina (Τ-profil) 70 mm
– Nosivost mehanizma krila 130 kg
– Debljina stakla od 20 do 47 mm
– Debljina zida profila 1,3 – 2,0 mm

 

KARAKTERISTIKE SISTEMA
– Tip sistema: Izolovan
– Uf od 1,8 do 2,5 W/m2K
– Spoljna estetika: Ravno i zaobljeno
– Metod zaptivanja: Aluseal sistem
– Tip toplotne izolacije: 24 mm poliamid
– Mehanizmi Euro žlijeb, PVC mehanizam 16mm


Tipologije

– Jednokrilni okretno-nagibni prozor
– Jednokrilni okretno-nagibni prozor sa otklopnim krilom
– Jednokrilni okretno-nagibni prozor sa nadsvetlom
– Jednokrilni okretno-nagibni prozor sa dodatnim krilom sa otklopnim otvaranjem
– Jednokrilni okretno-nagibni prozor i okretno krilo na nadsvetlu
– Jednokrilni okretno-nagibni prozor sa griljom