AD 60
– da poveća vezu između aluminijuma i organskog sloja, tj. boje.
– Ugradnja za pregradne zidove debiljine od: 100-250 mm
– Veliki izbor boja i dizajna
– Izbor krila vrata: drvo, aluminij.staklo ili panel
– Mogućnost promjene za uredske i poslovne prostore, škole, bolnice, itd.
– Stakleno krilo vrata se uklapa u pregradne stijene

AD 60

TERMO 85
– Dubina okvira: 77 mm
– Dubina krila: 85 mm
– Mjera preklopa: 8 mm
– Dubina ispune: 30-64 mm
– Poliamidne trake: 34 mm
– Euro žlijeb

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85
– Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
– Ug = 0.6 W/m²K
– Uw = 1.1 [W/m²K]

TERMO 85

TERMO SK 85
– Dubina okvira: 82,5 mm
– Dubina krila: 91 mm
– Mjera preklopa: 8 mm
– Max ispuna: 44 mm
– Eurožlijeb

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85 SK
– Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
– (Ug=0.6 W/m2K)
– Uw=1.0[W/m2K]