SI (super insulation) profili odgovaraju najstrožijim odredbama o uštedi energije, te se po izolacijskim svojstvima mogu mjeriti sa PVC 5-o komornim profilima i prikladni su za ugradnju u niskoenergetske objekte.
Zahvaljujući inovativnim prekinutim toplotnim mostovima i višekomornoj središnjoj brtvi sa pjenastom jezgrom, ispunjava najviše zahtjeve u pogledu toplotne zaštite s koeficijentom prolaza toplote kroz profil od samo Uf=1,4 W/m2K.

Standard
DIN EN ISO 10077-2
DIN EN 20140
DIN V ENV 1627
DIN EN 12208
DIN EN 12207
DIN EN 12210

Vrijednost
Uf=1.6W/m2K
do SSK5
WK3
Klasa 9a
Klasa 4
Klasa C5/B5

Test
Termička izolacija
Smanjenje buke
Protuprovalnost
Vodonepropustivost
Permeabilnost zraka
Otpornost na vjetar

Detalji
– dokazana termoizolacija sa osnovnom dubinom 70mm
– toplotna izolacija profila: Uf = 1,6 W/m2K
– Dimenzije: ugradbena dubina okvira 70mm, krilo 80mm.
– Klasičan ravni dizajn profila sa mogućnošću ugradnje zaobljenih staklodržača.

Boje
– Svu aluminijumsku stolariju moguće je dobiti u svim RAL bojama, špricanim bojama, te raznim imitacijama drveta.

Održavanje
– Održavanje je jednostavno i lako zbog izrazito glatkih površina i postojanosti materijala i boje.

Okov
– Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu.

Izolaciona svojstva
– Toplotna izolacija profila: Uf = 1,6 W/m2K.

Profil