U skladu s preporukama za uštedu energije prema trenutnom stanju tehnike sažete u evropski priznatim pravilima struke, propisima o toplotnoj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehničkim smjernicama saveza udrženja staklara, metalogradnje i stolara (Izvod iz službenog tumačenja njemačkih propisa). Iste smjernice preuzela je većina evropskih zemalja, prilagođene lokalnim propisima.

 

Čime se bavi?
RAL – montaža najvećim dijelom cilja na uštedu energije i pravilnu
montažu, kako bi se spriječile negativne pojave vlage i njezine posljedice.
Modernim profilima najvećim smo dijelom riješili gubitke kroz same prozore ili vrata – profile i IZO – stakla, ali pojavljuje se sve veći problem oko neadekvatno izvedenog spoja između prozora i zida. Zbog toga se prečesto tek nakon ugradnje energetski
efikasnih prozora, pojavljuje vlaga koja uzrokuje pojavu plijesni i gljivica, zbog poremećenog toka toplotnih mostova, tzv. izotermi.

 

360g vode u roku 24h
U roku 24 h, kroz otvor fuge širine 1mm i dužine 1m, koja nije paronepropusno izolovana s unutrašnje strane, u građevinski element – zid, kondenzuje se otprilike 360g vode!
To može dovesti do pojave plijesni, gljivica, truleži ili curenja vode iz zida ispod novoa ugrađenog prozora!

 

Šta su izoterme?
Izoterme su linije koje spajaju tačke istih temperatura pomoću kojih je moguće proračunima prikazati raspodjelu temperatura unutar građevinskih elemenata. Najpoznatiji
pojam u izotermi je tačka temperature od 9,3 C, kao vrijednost
na kojoj se vlaga iz zraka kondenzuje i stvara tzv. rosu,
koja zavisno od količine vlage u prostoru stvara i veće nakupine u obliku tekuće vode. To je ono što vidimo! Ono što često ne vidimo je takvo rošenje unutar same
izolacione visine, najčešće pur-pjene, koja se koristi kao toplotna i zvučna izolacija prilikom ugradnje prozora.

 

Ugradnja stolarije prema RAL – smjernicama:
– spoj stolarije i zida (međuprostor) treba održati suhim
– prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme
– treba spriječiti protok vodene pare u izolaciju (vodo- i paronepropusnost iznutra prema međuprostoru), naročito s unutrašnje strane
– s vanjske strane treba spriječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, vodonepropusnost izvana prema međuprostoru
– osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu, paropropusnost iz međuprostora prema vani

Razvijena su četiri sistema brtvljenja:

 

1. Sistem brtvljenja pomoću RAL PVC letvica
2. Sistem brtvljenja pomoću folija
3. Sistem brtvljenja pomoću brtvenih traka
4. Sistem brtvljenja pomoću folija i ekspandirajuće brtve