– Sistemi harmonika (preklopno-kliznih elemenata) u aluminijumu sa i bez termo mosta
– Specijalno projektovani sistemi za ovaj segment su Alumil M19800 sa termo mostom i sistem M9800 bez termomosta.
– Proizvodimo elemente sa 3 ili više krila za prozore, balkona vrata, zatvaranje terasa, zatvaranje balkona, pregradne zidove i zimske bašte…

M19800 Accordion Alutherm

 

– širina osnovnog krila 50mm
– kombinacija teflonskih točkića sa nosećom šarkom sa šarkama za povezivanje
– zaptivanje pomoću EPDM zasptivki i četkica
– niski pragovi u nivou poda
– otvaranje vrata vani ili unutra
– posebni profili za nivelaciju
– ostakljenje do 32mm
– termički prekid sa poliamidima ojačanim staklenim vlaknima (18mm)

M9800 Accordion

 

– širina osnovnog krila 50mm
– kombinacija teflonskih točkića sa nosećom šarkom sa šarkama za povezivanje
– zaptivanje pomoću EPDM zasptivki i četkica
– niski pragovi u nivou poda
– otvaranje vrata vani ili unutra
– posebni profili za nivelaciju
– ostakljenje do 32mm

Profil