– Sistemi harmonika (preklopno-kliznih elemenata) od PVC materijala u svim sistemima AD70, Select 70, MD 88+, AluClip
– Proizvodimo elemente sa 3 ili više krila za prozore, balkonska vrata, zatvaranje terasa, zatvaranje balkona, pregradne zidove, zimske bašte…

 

AD 70 SELECT

 

– Poboljšana toplotna zaštita pomoću dubine ugradnje od 70mm
– 5-komorna tehnologija
– Moderan dizajn
– Različite varijante dekora i boja
– Ekonomičnost pomoću minimiziranog lagerovanja
– Dodatna toplotna zaštita sa Uf=1.3 W/m2K
– Dodatna zvučna zaštita pomoću dubljeg žljeba, Rw=33-45dB
– Više sigurnosti pomoću Euro žlijeba od 13 mm do WK3
– Poboljšana statika
– Ojačanje pomoću pocinčanih željeznih profila d=1,5-3,0 mm
– Optimalna izotermalni protok
– Optimalna montaža
– Sistem je ispitan od strane njemačkih instituta i ima sve certifikate

Profil