Protivpožarni sistemi

Zaštita ljudskih života i materijalnih dobara od razornog plamena.

Protivpožarne sisteme uklapamo u cjelokupni dizajn zgrade.

csm_Neue-Messehalle-Kielce-Jansen-4_669ad12873

Osnova za toplotno izolovane protivpožarne konstrukcije je potpuno izolivani fasadni sistem za fasade. Odabirom odgovarajućih komponenata i elemenata za punjenje postiže se željena klasa vatrootpornosti.

Protivpožarni sistemi kompanije JANSEN omogućavaju ispunjavanje različitih zahtjeva uz očuvanje skladnog izgleda – čak se i protivpožarna vrata mogu integrisati bez promjene izgleda zgrade.

Zaštita od požara u zgradama ima za cilj minimalizaciju efekata i sprečavanje širenja požara.

Da bi se procijenilo požarno opterećenje, materijali su podijeljeni u klase građevinskog materijala (zapaljivi/nezapaljivi) prema ponašanju u požaru.

Klasa vatrootpornosti pokazuje koliko dugo građevinska komponenta ili protupožarna barijera pouzdano sprečava širenje požara. Klase građevinskog materijala i klase vatrootpornosti stoga pokrivaju širok spektar različitih situacija.

Kada se radi o ponašanju tokom požara, pitanje je da li materijal gori ili ne – i ako gori, da li je lako ili teško zapaljiv. Otpornost na vatru je sposobnost komponente da sigurno podnosi plamen određeno vrijeme.

Čelik je savršen za proizvodnju protivpožarnih i protivdimnih barijera.

Karakteristike

TREBATE NOVU STOLARIJU?

ZATRAŽITE PONUDU!

Kontaktirajte nas i u najkraćem roku šaljemo Vam ponudu.

Ono što je 1923. godine počelo kao obrtnička radionica Josefa Jansena iz Oberrieta, razvilo se u high-tech-preduzeće, koje posluje na međunarodnom tržištu. Pri tome su zadržane tipične Jansen vrijednosti. Tadašnji pionirski duh očituje se i u današnjim proizvodima i uslugama.

Danas Jansen AG proizvodi i prodaje varene i vučene precizne čelične cijevi kao i sisteme profila od čelika i plemenitog čelika za prozore, vrata i fasade, te pvc proizvode za građevinu kao i industriju: proizvode koji garantuju  švicarsku kvalitetu, inovaciju, dugovječnost i energetsku održivost. Jansen-grupacija do danas je ostala u 100% porodičnom vlasništvu i zapošljava na međunarodnom novou oko 1.000 saradnika, od čega njih  cca. 60 izučava zanat.

Navedeno švicarsko porodično preduzeće ostvarilo je 2013. godine 285 miliona franaka prometa. Širom svijeta Jansen je aktivan preko predstavništva i partner preduzeća.

U proizvodnim pogonima u Oberrietu i Dingestädtu (D) dnevno se obrađuje 300 t sirovina, što od prilike odgovara težini airbusa A 380. Odnosno ukoliko bi se spojile sve cijevi, koje Jansen godišnje proizvede, mogao bi se dva puta obujmiti zemljin ekvator.